integrale aanpak

Text widget

Voor een succesvol valpreventieprogramma is een gefaseerde en multifactoriële aanpak nodig. Ook is hierbij van belang dat uitvoering wordt gedaan door een deskundig multidisciplinair team waarin verschillende disciplines elkaar weten te vinden, inhoudelijk bekwaam zijn, planmatig te werk gaan en op de juiste manier PR en communicatie weten in te zetten. Een integrale aanpak wordt daarom geadviseerd aan professionals.


VeiligheidNL ontwikkelde hiervoor Lokaal Vitaal. Met Lokaal Vitaal werkt u samen met VeiligheidNL aan een effectieve, integrale en lokale aanpak om valongevallen bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Lees hieronder meer over deze methode!

Lees verder:

Deel blok

delen